Sunday, 26 December 2010

GITA SAAR- (गीता सार)

જાજા વેરી જોઈ ને કોઈ દી હૈયા માં ન પામે હાર,લડવા માં પાછા ના હટે ઈ છે આહીર ના એંધાણ.
દી ઊગે ને દાન દીયે ને તબકે ઘી ની ધાર,સૌ મેમાન ને સરખા ગણે ઈ છે આહીર ના એંધાણ.
મુખ થી જુઠુ કોઈ દી બોલે નહી ને નીરખે નહી પર નાર,આતો રાજા નુ પણ રક્ષણ કરે ઈ છે આહીર ના એંધાણ.જે મોરલિધર.આયર ધરતિ નુ હિર આયર આશરાનુ આંગણુ આયર તેય્ગનુ પ્રતિક આયર ગામ નુ ધરેણુ આયર રેતિ નુ રતન જો નહત સોરઠ ના પાધરે દેવાયત બોદર તો સોન તા રો નવધણ સોલકિયો ને હાથે કપાત.

SURENAME OF AHIR


CATEGARY OF AHIR

ATAK
SORTHIYA
479
MACHCHHOYA
66
PANCHOLI
53
VAGDIYA
44
PRATHRIYA
31
NAAGHERA
20
CHORADA
30
MOBH
13
KAMLIYA
-
BORICHA
-
VANAZAR
11


 sorthiya ni atak
KARANGIYA
KARMUL
KOTHIYA
KOTHA
KACHOT
KARETHA
KUCHHADIYA
KANBLIYA
KANTILA
KARMODIYA
KANDOLIYA
KARSALIYA
KAPURIYA
KARDIYA
KALERIYA
KUKAD
KARERIYA
KOTESA
KARAKALIYA
KAMLIYA
KALMARIYA
KOKATIYA
KOYALA
KARTHIYA
KADVADIYA
KAPURA
KANTHLIYA
KAKOTIYA
KAKOT
KAKARIYA
KALORIYA
KATESRI
KHOLBHAYA
KHORACHIYA
KHAMACH
KHOKHADA
KHUKHAR
KHIMOJIYA
KHAKHSHIYA
KHUMAR
KHERAD
KHARADA
KHUMARA
KHAKHRIYA
KHOMTA
KHUMATIYA


GAGIYA
GORIYA
GAGLIYA
GODHAM
GAL
GARENIYA
GOJIYA
GUTHDIYA
GARAMDA
GUGDIYA
GUGAL
GAGRIYA
GAMBHIR
GABUL
GABHURADA
GERIYA
GARBHAIYA
GABHIYA
GARDIYA
GABHARA
GATHIYA
GABRA
GORKHADIYA
GIRBHADA
GOBAR
GUMLIYA
GOHEL(CHHOTALA)
GAAGHE
GHOGHELIYA
GHAGHLIYA
GHUL
GHUSAR
GHOGHAR
GHOGHARIYA
GHAMAY
GHUGHAR
GHUGHARDA
GHURBHADA
GHETHADIYA
GHOTHAD
GHARVADA
GHUMAR
GHOSHAR

CHANDRAVADIYA
CHOCHA
CHUDASAMA
CHUCHHAR
CHAVAN
CHARMADA
CHAVDA
CHOPDA
CHUPAR
CHARPADIYA
CHUDA
CHARVADA
CHAMRA
CHATRIYA
CHORVADA
CHACHRIYA
CHACHVACHHETARIYA
CHHETAVA
CHHATVA
CHHEBHARDA
CHHETMADA
CHHACHUR
CHHERMA
CHHERVA
CHHERMADA
CHHECHHOTIYA
CHHUTVA
CHHALODIYA
CHHETADA
CHHETARDA
CHHATPADA
CHHATURA
JOGAL
JINJAVA
JUVA
JUJVALIYA
JARMALA
JIRODA
JELADA
JUMARDA
JUMAR
JUMRA
JOTVA
JAVER
JARERTUT
TURVADA
TUTAR
TURAD
TAGARVA
TEGRA
TARVA
TUGAR
TUBAR
TUKHARA
TITODA
TITOL
TAHAR
TARVADA


THESIYA
THOSIYA
THARDA
THORDA
THUMAR
THORAD
THUMRA
THEBA
THEBAR
THOTHA
THOTHAR
THUTHAR
DANGAR
DER
DUVA
DODIYA
DAMRA
DUMAR
DUNGAR
DAGARDA
DUGAR
DAGAR
DAKHALKHIYA
DOL
DAMARDA
DOFARDA
DABU
DANGARDA
DANBH
DABH


DHUDH
DHUVA
DHUMAR
DHOLA
DHUNGAR
DHAMAR
DHELA
DHARVADA
DHOL
DHAMEL
DHAMLCHOYIYA
DHOD
DHABURA
DHABU
DHINDOLA
DHEPAR
DHANGALA
DHEGA
DHEGADA
DHALECHA
DHONCHTOSIYA
TORDIYA
TOSTARIYA
TORADA
TARPATA
TOSA
TOTA
TOTIYA
TARMALADEGADA
DUGAR
DETHALIYA
DETHURADA
DARMALA
DOGAL
DUGAL

DHRUVA
DHUDHVA
DHRAMANCHOTIYA
DHRUVALA
DHAMROLIYA
DHARVALA
DHARMALA
DHAMAD
NANDANIYA
NARMALA
NOL
NAGHERA
NIROLA
NASATIYA
NIDHOLA
NIRMALA
NISRA
NARUDA
NARAD
NaRAD
NARENIYAPARMAR
POSTARIYA
PARBADA
PANERA
PURVA
PURVARAVA
PIRODA
PURAD
PERIYA
PASIT
PANPANIYA
PUCHHADIYA
PASYA
PAPAN
POCHIYA
PARU
PARDA
PEDA
PADA
PINDARIYA
PARCHUDA
PEPARIYA
PERAS
PURVADA
PATAT
PITHIYA


BARAIYA
BAKHLAKIYA
BAKHALAKA
BOCHIYA
BADAI
BARAD
BERIYA
BODAR
BERA
BARVALA
BOCH
BANSHUR
BABARIYA
BARVADIYA
BARLIYA
BAPTITA
BASRIYA
BOCHA
BARAVA
BEKHARIYA
BARAI
BEKHAR
BABAR
BABARA
BEDA
BEKHAD
BOR
BANDHIYA
BELA
BESHAVA
BESA
BORKHATARIYA
BARADAVA
BAANI


BHEDA(10 PARTS)
BHARVADIYA
BHUTHAR BHEDA
BHUTHARBEDA(KAHALIYA)
BHETARIYA
BHEDA(PADA)
BHEDARADA
BHEDA(RESAMIYA)
BHERADA
BHUVA
BHAMAR
BHARAD
BHAROD
BHORAD
BHARADA
BHARAD
BHURAD
BHUTAIYA
BHATIYA
BHATIYA
BHIBHA
BHATU
BHOPALA
BHADARAKA
MERIYA
MEHITHAR
MORI
MOHITAR
MAHITAR
MARADIYA
MADIYA
MIYAJAL
MARU
MORDA
MAHATHAL
MORAD
MOR
MALUDA
MALFALA
MARDA
MULDA
MULA
MARETHA
MUL
MORASHIYA
MARAD
MARAMADA
MADAM
MARACH
MAHARU
MARAND

RAVALIYA
RAVAL
RAMOTIYA
RADTIYA
RASTIYA
RASKIYA
RANMALA
RETIYA
RAHA
RATHALIYA
RADMADA
RATHALIYA
RAM
RAJTIYA


LAGRIYA
LALU
LAL
LATHIYA
LAATHIYA
LOCHIYA
LEBARIYA
LERIYA
LALADA
LAKHNOTARA
LABARIYA
LAABARIYA
LACHOT
LACHOL
LOL
LAGARIYA
LOLIYA
LUVA


VASHARA
VASAR
VARU
VAIDH
VAMNOTIYA
VASIYA
VASVAT
VARAHALA
VASADA
VASTIYA
VASLIYA
VAMAN
VALOTARIYA
VADVAYA
VICHHOTA
VATARIYA
VICHHOLA
VAAHA
VERVADA
VINCHHI
VALA
VARPADA
VIRUDA
VARVADA
VICHHU
VAANIYA
VASTA
VISTARA
VICHHTAVA
VAADHIYA
VINJAVA
VAADHER
VANAJARSOLANKI(KHIMOJIYA)
SOLANKI(RAM)
SOLANKI
SISOTIYA
SITRODA
SAATRAKHI
SUVA
SAATORADA
SAASTIYA
SARAMDA
SORATHA
SORTHIYA
SORDA
SATHTH
SAL
SADH
SAMAR
SUMAR
SUMRA

HATHALIYA
HATHIYA
HAATHI
HAATHAL
HAATHADH
HUNTHAL
HARMADA
HOTHALDA
HOTHIYA
HISRODA
HARDA
HANSOTA
HAASOLA
HASTHTHA
HAAJIPARA
HAJAJPARA
AKHED
ARDA
AAMBALIYA
AAMBAliYA
Aida
OTHIYA
ORATH
OTHARDA
ARAMDA
ARAML
AJOTH
AJOTHIYA
ARPARA
EPADA
ORAD

UNTADIYA
UCHHADIYA
UBHARDA
UBHAR
UGAR
UGARDA
URAD(URAL)
URAD(URADA)
UTAD(UTAL)

AMUK ATAK NI PETA ATAKO PAN CHHE